Alpaslan Türkeş Ve Turan Birliği Yolunda Atılan Büyük Adım - Aydemir SEZGİNER
Musa YılmazAydemir SEZGİNER

Alpaslan Türkeş Ve Turan Birliği Yolunda Atılan Büyük Adım

19/06/2013 tarihinde Medya-Kütahya bir yazı yazdım. Başlığı ‘Beyaz Türk’ün sondan bir önceki kalkışması’ idi. Yazı hala gazetenin web sitesinde merak edenler okuyabilirler.

Yazı Tarihi: - Bu köşe yazısı 2421 kez okunmuştur.

Dilde, Fikirde, İşte Birlik
Türk milliyetçiliği; başbuğu Alpaslan Türkeş'in Türk milliyetçiliği yorumu:
Aynı dili konuşan, aynı biyolojik özelliklere ve aynı kültüre sahip. Ortak bir kökenden gelen, toplumu oluşturan bireylerin aidiyet bilinciyle, üyesi olduğu tolumu diğer toplumlara göre fikren daha çok seven, ait olduğu toplumu koruma ve kollamaya çalışan, ait olduğu toplumu her yönden daha iyi yerlere getirmeye çalışan bireylerin düşünce biçimidir.
Bireyin soyuna, akrabalarına, atalarına, saygı ve sevgi duymasıdır. Geçmişine sahip çıkmasıdır, sadakatidir
Milletini, kavmini sevmenin ırkçılık olması mümkün değildir. Faşizim asla değildir
MHP genel başkanı merhum ALPASLAN TÜRKEŞ’ in gayret ve teşebbüsleriyle Asırlardan beri ilk defa bütün Türk boylarının bir araya geldiği ‘’ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI DOSTLUK, KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ KURULTAYI’’ 21-23 Mart 1993 tarihleri arasında Antalya da toplandı.
Turan birliği yol haritası bu kurultayda çizildi..Ülkemizden ve dünyanın muhtelif yerlerine dağılmış,Türk devlet adamları, Türk topluluk liderleri bu kurultaya katılmışlar, ortak görüşlerini dünyaya ve kamu oyumuza duyurmuşlardır.
Muhteşem Kurultayımıza katılan, Türkiye Cumhuriyeti devlet, adamları:
Cumhurbaşkanı TURGUT ÖZAL, Başbakan SÜLEYMAN DSEMİREL Başbakan yardımcısı ERDAL İNÖNÜ, Devlet bakanı EKREM CEYHUN, Devlet Bakanı ORHAN KİLERCİOĞLU, Dış işleri bakanı HİKMET ÇETİN, Kültür bakanı FİKRİ SAĞLAR, Kurultay da BULUNDULAR
Türkiye dışından katılan liderler ve temsilciler:
KKTC Cumhurbaşkanı RAUF DENKTAŞ Ve başbakanı DERVİŞ EROĞLU
Azerbaycan Başbakanı ALİ Mevsimoğlu, Azerbaycan Halk Cephesi başkan yardımcısı eski milletvekili ve milli şair BAHTİYAR VAHAPZADE, Çeçenistan Başbakanı YARGİ MEMEDEYEV, Özbekistan Birlik Halk Harekâtı lideri ABDURRAHİM POLAT, Erk ( Hürriyet ) partisi Genel başkan yardımcısı ÇİHANGİR MUHAMMED, Prof Dr BAYMİRZA HAYİT. Kazakistan Azat Partisi Genel Başkanı GAZİ HAKATAY ve JELTOKSAN Partisi temsilcileri. Tataristan Başbakan Yardımcısı SABİROV, Türkmenistan Demokratik Kalkınma Partisi Genel Başkanı DURDU MURAT TEKEŞ, Altay TÜRK leri temsilcileri, Gagavuz Cumhuriyeti Komrat Üniversitesi Rektörü TARASOĞLU
Batı Türklerinden Dr SADIK AHMET Birleşmiş milletler de temsil edilmeyen Milletler teşkilatı Genel Başkanı ERKİN ALPTEKİN Mekedonya Türkleri’ni temsilen Demokratik Türk Partisi eski Genel Başkanı MUKBİL BEYZAT Nogay ( Dağıstan) Türklerini temsilen BALBEK HACIBAYRAM. Şor ( Sibirya) Türklerini temsilen KİPEŞTE MADERDİ,
Amerikada ki Türk cemaatı nı temsilen Dr ATA ERİM, TÜRKER ÖZÇOBAN, AHMET ALİ ASLAN İran Türklerini temsilen EJDER TAGİZADE Irak Türkmenleri adına Irak Türkmen Partisi adına Dr MUZAFFER ASLAN ve Türkmen Birlik ve Kardeşlik Partisi adına AHMET GÜNEŞ, Doç Dr FAZIL DEMİRCİ Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı KURTSEYİT ABDULLAH ve Meclisin Türkiye Temsilcisi ZAFER KARATAY.
Kosova Türklerini temsilen MÜVEDDET BATU Batı Avrupa Türk Topluluğunu temsilen eski Genel Başkan AYHAN ÖZER Ahıska Türkleri adına SEYFULLAH HUN TÜRK.
Saha (Yakutistan) Türkleri adına YUHAN NİKOLOYEVİÇ Romanya ( Dobruca) Türkleri adına milletvekili Dr TAHSİN CEMİL ve Prof Dr MUSTAFA MEHMET
İdil- Ural Türkleri adına Baş müftü TALAT TACETTİN Afganistan Türkleri adına MUHAMMED ZARİF NAZAR Kırgızistan Milli İttifak Teşkilatı Yöneticileri ve manasçılar
Kıbrıs Milliyetçi Adalet Partisi Genel Başkanı ZORLU TÖRE Macaristan’ın, Ankara Büyük elçiliği müsteşarı.
Kurultay Kararları
Kurultayın en önemli faaliyeti, 5 guruptan oluşan, komisyonlar tarafından yapılan çalışmalardır.
Komisyonlar; Hukuk- Siyaset- Ekonomi- Teknoloji- Dil- Alfabe- Kültür- Sanat ve Eğitim- Bilim dallarında Türklüğün geleceği ile ilgili ciddi çalışmalar yaparak, Hazırladıkları raporları kurultaya sundular.
Bu raporlar kurultay tarafından ittifakla onaylanarak. Turan birliğinin yol haritasını oluşturdu, Yol haritası ana başlıklarıyla aşağıda belirtildiği gibidir.
Dünya Türk Birliğinin Yol Haritası.
1-     Kurultay daimi komitesi oluşturulması,
2-     Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri bakanlarından oluşan, Türk Dünyası Yüksek Konseyi kurulması,
3-     Üniversite Rektör ve Dekanlarından oluşacak Türk üniversiteler birliği kurulması,
4-     Parlemantolararası çalışma gurubu oluşturulması,
5-     Ekonomi ve Teknolojik araştırmalar merkezi kurulması,
6-     Sendikalar Birliği kurulması ve milletlerarası çalışma standartlarının ortak şekilde uygulanmasına gidilmesi,
7-     Esnaf ve Sanatkârlar teşkilatı kurulması,
8-     Ortak Yatırım ve Kalkınma Banksı kurulması,
9-     Bilgi Bankası kurulması,
10-     Teknoloji Transfer Merkezi oluşturulması,
11-     İş ve Enerji konseyi kurulması
12-     Türk İktisat Kongresi’nin periyodik hale getirilmesi
13-     Türk Dünyası Bilimsel Envanterinin çıkarılması
14-     Ekonomik İşbirliği’nin şartlarını hazırlayacak organların geliştirilmesi,
15-     İletişim ve ulaşım ağının genişletilmesi,
16-     Sosyal güvenlik ve Sigortacılın yaygınlaştırılması
17-     Türkçenin Ticaret dili olarak kullanılması,
18-     Türk Devletlerinin büyük projelerinin ihalesinde birbirine öncelik tanıması,
19-     Türk Dünyası Demokratik Araştırmalar Vakfı kurulması,
20-     Kırım Türklerinin lideri Mustafa Cemiloğlu’nun Atatürk ve Nobel Barış ödüllerine aday gösterilmesi,
21-     Devletsiz Türk topluluklarıyla daha yakından ilgilenilmesi,
22-     Ahıska, Doğu Türkistan ve Balkan Türklüğü’nün insan haklarından faydalanmasının sağlanması için çalışma gurupları oluşturulması,
23-     Afganistan Türklerini desteklediğimizin Dünyaya duyurulması, 
24-     Azerbaycan’nın Yukarı Karabağ vilayetine yönelik tecavüzlerden vazgeçmeyen Ermenistan’ın saldırgan devlet olarak kınanması,
25-     Kıbrıs Türklüğünün yanında olduğumuzun Dünyaya duyurulması, 
26-     Kurultayın ikincisinin Kıbrıs’ta, üçüncüsünün Azerbaycan’ın Bakü şehrinde toplanması,
27-     Türk devlet ve toplulukları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılması,
28-     Türk Dünyasının ortak tarih ve coğrafyasının yeniden yazılması,
29-     Türk Dünyası’nda Latin kökenli 34 harfli Türk Alfabesinin kullanılmasının Ülke yönetimlerine tavsiye edilmesi,
30-     Türk Dünyası insan hakları gurubunun oluşturulması,
31-     Türk kültürünün müşterek yönlerinin geliştirilme sini’nin sağlanması, -
32-     Türkçenin mana zenginliğini, imkânlarını, telaffuzunu, cümle yapısını koruyarak eksiksiz, doğru ve kurallı bir seviyede öğretilmesini temini,
33-     Türk Devletlerinin Kütüphanelerinin envanterinin (Dökümünün) çıkartılması
34-     Türk Devlet ve toplulukları arasında müşterek bir Türk Bilimler Akademisi kurulması
35-     Türk Dünyası’nın her tarafından izlenebilecek ortak bir radyo- televizyon kurumu oluşturulması,
Her şeyden önce bu kurultay dosta düşmana da Türklüğün dimdik ayakta olduğunu ve asırlık sömürüye ve kültür emperyalizmine rağmen milli ve dini kimliğini koruduğunu ortaya koydu. Yine kurultayda kabul edilen kararlarla yeni Turanın bir siyasi birlikte, önce dilde, fikirde, işte birliği esas aldığı ilan edildi. ( Rasim Ekşi)
Büyük devlet adamı Türk milliyetçiliğinin, yılmaz bekçisi ve savunucusu Başbuğ Alpaslan Türkeş-i Bu kurultaydan 4 sene 13 gün sura 04-Nisan-1997 Günü saat 23.. 15 de kaybettik. Bu dört yıl içinde Önemli gelişmeler oldu. Önemli bir yol kaydedildi. Rahmetliden sonra her şey ters yüz oldu. 
Türk birliği ( TURAN) nın Siyasi varisleri davayı, gerektiğince sahiplenemediler. Dünya Türklüğünün kucaklaşmasından vazgeçildiği gibi, ülkemizdeki Türk milliyetçilerinin birlikteliğini sağlayan, Erciyes, Beyşehir ve benzeri etkinliklere de son verildi, girişimde bulunmak isteyenlere de imkân verilmedi. Hala yetkileri ellerinde bulunduranlar, aynı şekilde devam etmek eğilimindedirler.

 Aydemir Sezginer
Alpaslan Türkeş Ve Turan Birliği Yolunda Atılan Büyük Adım
YORUMLAR
Bu köşe yazısına henüz yorum eklenmemiş
 
YORUM EKLE
  TÜM YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
» Alpaslan Türkeş Ve Turan Birliği Yolunda Atılan Büyük Adım 07.02.2017
» Türk’ün Kızılelma Mefküresi - Turan Birliği 24.05.2016
» Türk Milliyetçileri 3 Mayıs Gününüz Kutlu Olsun! 03.05.2016
» Akıl Ve Bilgi Allah'ın İnsanlara Lütfudur 28.04.2016
» Akıl Ve Bilgi Allahın İnsanlara Lûtfudur 15.10.2014
» Şerefiniz de Yok Olur 07.09.2014
» Ya Bir Yol Bulun Ya Da Yoldan Çekilin 28.08.2014
» Türk'ün Kızılelma Mefküresi - Turan Birliği 25.05.2014
» Türk'ün Kızılelma Mefkûresi 19.05.2014
» Devlet Suçlunun Yanında Olursa 16.03.2014
» 18OO – 1900 Yıllarında Osmanlıda Türk Olmak 09.03.2014
» Akıl Etmez misiniz? Düşünmez misiniz? 02.03.2014
» Önümüzdeki Yerel Ve Genel Seçimler 09.02.2014
» Edep Yahu 26.12.2013
» Türk'ün Kızılelma Mefkûresi 19.12.2013
» Bozkurtlar 13.12.2013
» Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete 08.12.2013
» Bugün Değilse Ne Zaman? 14.11.2013
» Vatan Sağ Olsun Derken 02.09.2013
» Liderler Fani Millet Bakidir 01.08.2013
» Devletimiz Vatanımız Ve İstiklalimiz Tehlike Altındadır 27.07.2013
» Bilmeyen, Duymayan Kalmasın 04.07.2013
» Türk Milleti Uyanıyor 21.06.2013
» Utanmaz Sahtekârlar 24.03.2013
» 1917 Çanakkale'sinden 2013 Türkiye'sine 20.03.2013
» Bu Ne Küstahlık 01.03.2013
» MHP İl Teşkilatları Niçin Kapatılıyor 15.02.2013
» Teşkilat Lider Doktirin Derken MHP Nereye Gidiyor 10.02.2013
» Bizi Aldatan Bizden Değildir 31.01.2013
» Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil 15.01.2013
» Turan Birliği Yolunda Atılan Büyük Adım Dilde, Fikirde, İşte Birlik 01.01.2013
» Gaflet, İhanet, Delalet 17.12.2012
» Bilinen Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk 08.12.2012
» 18oo – 1900 Yıllarında Osmanlıda Türk Olmak 29.12.2011
» Bağrımıza Bastıklarımız Yılan Çıktılar 25.12.2011
» Osmanlı İmparatorluğunun Küllerinden Doğan Güneş 21.12.2011
» Bir Kaşık Suda Kapartılan Fırtınalar 22.11.2011
» Paylaşmazsam Çatlarim 07.11.2011
» Diktatör Kim? Kaddafi Mi? Türkiyeyi Yönetenler mi? 27.10.2011
» Bin Yıllık Haçlı Hayallerine Destek 18.10.2011
 
 
Köşe Yazarları
Geri
İleri
 
Spor
Olimpik Anneler’de Gurur Tablosu: 1 Ayda 8 Madalya Sokaklarda Satranç Var 2017 Türkiye Ralli Şampiyonasının 5’inci Yarışı İçin Nefesler Tutuldu Türkiye’deki Lisanslı Kadın Seyis Sayısı Artıyor İzmirli Sporseverler Decathlon Bisiklet Turunda Buluşuyor
Sağlık
Sağlıklı Bir Ramazan İçin, Süt İçin Eczacılara Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi Tiyatro Terapisiyle Şizofreni Hastalarını Hayata Bağladı Kadir Has Üstün Başarı Ödülü Prof. Dr. Mehmet Toner’in Yeryüzü Doktorları Gazze’ye Bir Kez Daha Yardım Elini Uzattı
Kültür Sanat
Bir Usta Bin Usta Projesi’nde Mahkûmların Dokuduğu Halılar Sergilendi Nadir Avcan Tiyatro Sanatçılarından Eğitim Aldı Ünlü Yazar Manguel Konya’daydı Helen Fielding Romanını Yazdı, Kimse Yok Mu Gerçekleştiriyor TED Konya Kolejinde Çocuklarımız Tanıyalım Semineri
Gündem
Ganalı Öğrenciler Veda Etti TED Kolejinde Cumhuriyet Coşkusu Büyüledi Kadın Muhtardan Başkan Tutal'a Ziyaret Köy Enstitüleri Toplumsal Ve Ekonomik Kalkınmaya Hedeflemiştir Peygamberimizin Sevgi Ve Ahlak Anlayışına İhtiyacım Var
 
 
 
 
 
yukari